MICROTEXT | UV TEXT | NEVIDITELNÝ TEXT

Speciálně zobrazovaný text dodá vašim dokumentům bezpečnosti a exkluzivitu. Je to rychlá a nákladově efektivní možnost, jak redukovat výrobu neoprávněných kopií.

Rozumná cesta jak za přijatelnou cenu zajistit a ochránit vaše dokumenty.

Dříve nedostupná technologie ochrany tiskovin proti zfalšování používaná pouze vládními institucemi k ochraně cenných papírů a bankovek, je díky našemu novému strojnímu vybavení přístupná i širšímu spektru zákazníků. Použitím našich speciálních efektů rychle upoutáte pozornost, zvýšíte vizuální zájem a přidáte rafinovanost a další „hodnotu“ vašim brožurám, direct mailovým tiskovinám a jiným marketingovým materiálům. Odlišíte své služby od konkurence s novým a nákladově efektivní nástrojem pro flexibilní a kreativní grafické zpracování.

Přednosti – rychlost, přijatelná cena, nová přidaná hodnota vašich tiskovin, inovace. Calamarus dodá vašim dokumentům bezpečnost a exkluzivitu. Kombinace ochrany a personalizace je trendem v ochraně dokumentů.

Možnosti aplikací (doporučujeme vždy kombinaci více tipů ochrany v jedné tiskovině):

 • Kupóny, poukázky
 • Osvědčení, diplomy, smlouvy, pojistných smlouvy, šeky
 • Vstupenky na akce, ID karty, vstupní průkazy
 • Obaly
 • Brožury, direct mail, marketingové materiály, TransPromo aplikace

1. MICROTEXT

Microtext je velmi zajímavý ochranný prvek. Pravost tiskovin opatřených mikrotextem lze zkontrolovat velice jednoduše pomocí obyčejné lupy. To co se lidskému oku jeví jako přerušovaná čára na kontrolním útržku vstupenky, může být mikrotextem natištěné číslo dané vstupenky. Pokud by se někdo takto chráněnou tiskovinu pokoušel falšovat, jediné co vytiskne, bude přerušovaná čára. Při pohledu pouhým okem vypadá jako malé tečky. Pomocí lupy odhalí vytištěný obsah. Na vstupenkách např. cenu vstupenky, umístění sedadel apod.

P9100613.JPG
P9100620.JPG
Photo_micro_G.jpg

Možnosti využití

 • mikrotextem lze napsat samostatný řádek
 • jakýkoliv jednoduchý vektorový tvar dokážeme vyplnit opakujícím se mikrotextem
 • text může být variabilní, pro každý kus tiskoviny jiný a může být pod jakýmkoli úhlem
 • je možné ho také využít jako zajímavý grafický prvek při úpravě tiskovin

2. UV TEXT

Tento ochranný prvek vybaví tiskovinu skrytým textem viditelným pouze pod UV světlem. Pro ověření pravosti tiskoviny pak stačí použít jakoukoliv kapesní UV svítilnu nebo jinou UV lampu. UV lampu Vám můžeme nabídnout jako zajímavý reklamní předmět.

Možnosti využití

 • můžeme použít libovolnou velkost obdélníku, do kterého vložíme jakýkoli font, včetně diakritiky
 • vyplnění jakéhokoliv jednoduchého vektorového tvaru opakujícím se textem
 • text může být pod jakýmkoliv úhlem

 • Neviditelný text Tento ochranný prvek vybaví tiskovinu skrytým textem viditelným pouze pod fólií s rastrem. Pro ověření pravosti tiskoviny pak stačí použít fólii s rastrem, kterou přiložíte na obdélník s textem. Tuto folii (font decoder) dodáváme spolu se zakázkou.

G5S41318.JPG
G5S41338.JPG

3. NEVIDITELNÝ TEXT

Neviditelný text může být použit pro vložení informace do dokumentu pro jeho identitu, pravost, cenu, vlastnictví nebo jakýkoli prvek, který má hodnotu pro právoplatného majitele dokumentu. Může se vhodně využít pro jedinečné marketingové produkty – hádanky atd.

Možnosti využití Neviditelný text může být použit pro vložení informace do dokumentu pro jeho identitu, pravost, cenu, vlastnictví nebo jakýkoli prvek, který má hodnotu pro právoplatného majitele dokumentu. Může se vhodně využít pro jedinečné marketingové produkty – hádanky atd.